28/02/2019

Postęp prac na budowie - luty 2019

W lutym wykonano w całości izolację termiczną budynku A. W chwili obecnej trwają prace elewacyjne na wszystkich ścianach.

 Tynki wykonane zostały w 95%.

W obu budynkach zamontowane zostały windy (bez wykończenia kabin).

Rozpoczęto układanie posadzek korytarzy. Rozpoczęły się również prace instalacyjne w garażu.

28/01/2019

Postęp prac na budowie - styczeń 2019

W styczniu osiągnęliśmy stan surowy zamknięty - zakończono montaż stolarki oraz wykonano izolacje dachu na obu budynkach

Wykonano montaż ocieplenia na pierwszych trzech ścianach budynku A.

Zakończono montaż wind w budynku A, w budynku B montaż  wind trwa.

Postęp prac wykończeniowych w mieszkaniach - w budynku A wykonano około 90% prac tynkarskich, w budynku B około 50%. Wylewki na obu budynkach wykonano w około 30%.

Wykonano ocieplenie stropu w garażu oraz sieć kanalizacji wraz z przyłączami.

19/12/2018

Życzenia Świąteczne

Pogodnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku

życzy

Zespół Sprzedaży Nowego Centrum Południowego.

starsze wiadomości